MLS Group

Маючи більш ніж десятирічний досвід успішної роботи на ринках маркетингових, соціологічних та юридичних послуг, ми вирішили об'єднати зусилля для надання своїм клієнтам можливості комплексного обслуговування, уникнувши необхідності звернення до різних компаній для задоволення своїх бізнес-потреб та вирішення індивідуальних проблем. Розуміння того, чим живе сучасний споживач, яким чином змінюються його вподобання, цінності, очікування та прагнення, а також того, як організувати свій бізнес у відповідності до мінливих норм законодавства – постають для кожного бізнесу тими ключовими моментами, від яких залежить його успішність та перспективи розвитку. Саме тому ми пропонуємо клієнтам обслуговування за принципом «one stop source» - можливість в одному офісі отримати фахове обслуговування з будь-яких юридичних та маркетингових питань. Якщо ж Ви потребуєте лише юридичної консультації або ж відчуваєте необхідність у вивченні громадської думки, то і в такому випадку досвід фахівців відповідного напрямку MLS group до ваших послуг. Ми захоплюємось тим, чому присвячуємо своє професійне життя, тому і до вирішення потреб клієнтів підходимо не з позиції «стороннього консультанта», а з позиції «власника справи». Ми переконані, що професіоналізм не знає компромісів, і саме цим керуємось у наданні послуг своїм клієнтам.

Наші переваги

Вимогливість до себе і результатів своєї роботи

Вимогливість до себе і результатів своєї роботи

Наш перфекціонізм не дозволяє нам ніколи зупинятись на досягнутому і завжди стимулює наше прагнення до вдосконалення. А успіх наших клієнтів – є єдиним значущим критерієм оцінки нашої успішності.

Відсутність стереотипів у підходах до вирішення задач

Відсутність стереотипів у підходах до вирішення задач

Складні завдання – це те, що ми цінуємо, так само як і можливість застосувати нестандартні підходи до їх вирішення, звільнившись від впливу професійних шаблонів.

Дотримання кодексів професійної етики

Дотримання кодексів професійної етики

Для нас конфіденційність, адвокатська таємниця та стандарти якості маркетингових досліджень не абстрактні поняття, а те, чим неможна поступитись за будь-яких умов.

Мобільність

Мобільність

Для нас не існує кордонів – ані фізичних, ані професійних. Робота в різних регіонах нашої країни та можливості професійної мобільності є тим, що нас додатково надихає.

Наші принципи

Виваженість

Виваженість

Кожна наша пропозиція та рішення ґрунтується на оптимальному співвідношенні масштабу запиту/проблеми, ресурсів, що витрачатимуться на їх задоволення чи розв’язання, та вигід клієнта.

Своєчасність

Своєчасність

Ефективність прийнятих рішень практично завжди залежить від їх адекватності обставинам та своєчасності. Саме тому наші пропозиції та рішення є «рішеннями під клієнта», а не шаблонами дій у типових ситуаціях.

Комплексність

Комплексність

Кожна наша пропозиція та рішення є результатом всебічного аналізу запиту клієнта, а тому вона дозволяє врахувати обмеження та ризики, переваги та сильні сторони від їх реалізації.

Форми співпраці

Короткострокові / проектні договори

Короткострокові / проектні договори

Укладання договорів під конкретний запит чи вирішення проблеми, для реалізації яких залучаються наші профільні фахівці в залежності від специфіки потреб клієнта.

Аутсорсинг

Аутсорсинг

Делегування нашого профільного фахівця для постійної роботи у компанії клієнта. Фахівець не стає штатною одиницею компанії-клієнта, але виконує покладені на нього функціональні обов’язки відповідно до корпоративних стандартів компанії.

Абонентське обслуговування

Абонентське обслуговування

Укладання договорів на довготривале обслуговування клієнтів. Усі питання, пов’язані з правовим обслуговуванням та/або маркетинговим і соціально-політичним консалтингом, стають сферою відповідальності наших фахівців. Клієнти отримують результат, впевненість та спокій.

Методи досліждення

Дослідницькі методи

Face-to-face інтерв’ю

Класичний метод збору первинної інформації при реалізації масового опитування. Передбачає особисте спілкування інтерв’юера з представником відібраної для опитування спільноти за стандартизованою анкетою. Face-to-face інтерв’ю може проводитись у місцях отримання певних послуг респондентом, за місцем його роботи чи навчання, на вулиці або ж за місцем проживання.

Метод дозволяє отримати:

 • репрезентативні дані
 • відповіді на питання щодо кількісних показників виміру проблематики, зокрема - «скільки?», «коли?», «як?»
 • максимально вичерпну інформацію щодо досліджуваної проблематики
 • можливість контактувати з представниками важкодоступних груп
 • можливість використовувати стимульний матеріал протягом опитування – картки та samples

Телефонне опитування

Метод збору первинної інформації, що передбачає спілкування інтерв’юера з респондентом по телефону за стандартизованою анкетою. Може проводитись серед абонентів операторів мобільного зв’язку та стаціонарних телефонів

Метод дозволяє:

 • знизити вартість дослідження
 • знизити рівень відмов від участі в опитуванні
 • зменшити часові витрати на збір даних
 • отримати відповіді на питання щодо кількісних показників виміру проблематики, зокрема - «скільки?», «коли?», «як?»

Експертне опитування

Метод збору первинної інформації з непересічних питань, носіями експертної думки з яких виступає обмежене коло людей. Інструментарій експертного опитування відзначається більшою кількістю запитань та вищим рівнем їх складності у порівнянні з масовим опитуванням, а також вищим рівнем орієнтації на розгорнуті відповіді на відкриті запитання. Збір даних в експертному опитуванні передбачає особисте або опосередковане технічними засобами (телефон, пошта, Інтернет) спілкування з фахівцями.

Метод дозволяє:

 • отримати інформацію у тих випадках, коли неможливо проводити масове опитування або ж за умов низької його ефективності
 • вибудовувати прогнозні моделі з досліджуваної проблематики
 • отримати розвідувальну інформацію з питань дослідження

On-line опитування

Метод збору первинної інформації, що передбачає заповнення респондентами електронної форми анкети, яка може бути розміщена на спеціалізованих ресурсах, сайтах, у соціальних мережах або ж вислана на електронну пошту. Даний метод виключає участь інтерв’юера у процесі опитування

Метод дозволяє:

 • знизити витрати на збір первинної інформації
 • скоротити часові ресурси для отримання оперативної та актуальної інформації про цільові групи
 • використовувати стимульний матеріал, включаючи відео- та аудіофайли
 • уникнути впливу інтерв’юера на відповіді респондентів

Глибинне інтерв’ю

Метод збору первинної інформації, що передбачає особисте спілкування з інформантом за заздалегідь сформованим сценарієм бесіди, який може бути змінений інтерв’юером у процесі спілкування. Провідна роль тут належить інформанту, саме він «веде» інтерв’юера у глибини свого світу цінностей, споживання, вподобань тощо. Одне глибинне інтерв’ю може тривати до 2,5 годин.

Метод дозволяє:

 • виявити інсайти та розкрити глибинні мотиви поведінки
 • відкрити відповіді на питання «чому?», «як це можливо?» тощо
 • «зрозуміти» досліджуване явище/об’єкт/процес
 • виявити унікальний досвід носіїв досліджуваної проблематики
 • дослідити ті проблемні питання, які є важкофіксованими при використанні інших методів дослідження

Фокус-група

Групове обговорення на задану тему, в якому задіяні 6-8 осіб. Хід спілкування направляється модератором і скеровується на розкриття мотивації, глибинних сенсів, особливостей сприйняття та ставлення до досліджуваного об’єкту. Основною цінністю фокус-груп є не індивідуальні оцінки, а колективні рішення, висновки, напрацювання, відповідно, і об’єктом подальшого аналізу виступають не окремі учасники обговорення, а група в цілому.

Метод дозволяє:

 • виявити колективні інсайти
 • зафіксувати спонтанні реакції на обговорювані питання
 • отримати не тільки відповіді на питання «чому?», «як це можливо?» тощо, але й колективну оцінку кожної причини та варіанту
 • використовувати стимульний матеріал, включаючи аудіо- та відеофайли, друковані samples для тестування упаковок, реклами, логотипів тощо

Таємний покупець

Метод збору інформації щодо особливостей виконання стандартів якості обслуговування, а також щодо споживацького досвіду, отримуваного в процесі такого обслуговування. Передбачає занурення таємного покупця у процес вибору/покупки товару або послуги і фіксацію проявів стандартів якості обслуговування у відповідному бланку після завершення візиту. Візити таємних покупців фіксуються на аудіозаписуючі пристрої і стають основою подальшого аналізу.

Метод дозволяє:

 • зрозуміти процес покупки товару/послуги «зсередини»
 • оперативно контролювати якість виконання стандартів обслуговування окремими працівниками за умов дії різних зовнішніх факторів (наприклад, рівень навантаження на працівників у торговому залі – низький, середній, високий)
 • здійснювати спостереження за процесом обслуговування та роботою відділення в цілому

Аналіз щоденників споживачів

Метод збору первинної інформації, що передбачає фіксацію респондентом у щоденниках своїх витрати на спожиті товари та послуги з певною періодичністю протягом фіксованого періоду часу. Наприклад, один раз на день протягом місяця. Відібрані для участі в дослідженні респонденти репрезентують певну цільову аудиторію і формують панель, яка функціонує на постійній основі, виступаючи джерелом актуальної інформації про зміни практик споживання.

Метод дозволяє отримати інформацію щодо:

 • структури споживання цільових груп
 • специфіки змін споживання цільових груп у часовому розрізі
 • рівня витрат на різні категорії товарів та послуг

Кабінетні дослідження

Метод роботи зі вторинною інформацією, що передбачає аналіз вже існуючих баз даних, статистичних звітів, індексів, довідок тощо, який має на меті виявлення ситуації, існуючої на досліджуваному ринку або в окремому його сегменті. Даний метод не передбачає прямого звернення до носіїв інформації (експертів, респондентів, інформантів).

Метод дозволяє:

 • здійснювати аналіз без організації власного «поля»
 • отримати комплексне бачення досліджуваного об’єкта через використання декількох джерел інформації
 • отримувати дані, які важко зібрати самостійно окремим дослідницьким компаніям

Методи правового супроводу

Комплексний правовий супровід підприємства / клієнта

Укладений договір на комплексне абонентське обслуговування бізнесу чи приватних справ клієнта дозволяє економити на утриманні юридичного відділу у складі компанії і при цьому бути впевненим, що будь-яке питання, яке постає перед Вами (навіть найнеочікуваніше), буде вирішено фахівцями відповідної галузі права.

Передбачає:

 • зв’язок з адвокатами/юристами у форматі 24/7
 • телефонне, усне або письмове консультування з будь-яких виникаючих питань
 • підготовку необхідної правової документації
 • юридичну експертизу документів клієнта
 • участь наших фахівців на переговорах клієнта з контрагентами та/або бізнес-партнерами
 • представництво інтересів клієнта у досудовому та судовому процесах

Клієнти сплачують не за кожну юридичну послугу, а фіксовану щомісячну винагороду, яка може включати всі видатки на правове обслуговування.

Ad-hoc правовий супровід

Укладений договір на представництво інтересів клієнта з конкретного проблемного питання.

Передбачає:

 • телефонне, усне або письмове консультування
 • підготовку документації, необхідної для вирішення конкретного питання клієнта
 • контакти з відповідними органами та установами, що є необхідними для вирішення проблемного питання клієнта
 • виїзди на судові засідання в межах вирішення конкретного запиту клієнта

Правовий консалтинг

Надання консультацій з існуючих проблемних питань.

Передбачає:

 • роз’яснення можливих механізмів вирішення існуючої проблеми з окресленням ризиків та переваг кожного з них

Може проводитись на систематичній основі або надаватись разова консультація.
Формат надання консультації:

 • особиста зустріч для нових клієнтів
 • особиста зустріч, телефонна, он-лайн консультація для постійних клієнтів

Підготовка юридичної документації

Передбачає:

 • оформлення необхідної правової документації: реєстраційних документів, статутів, договорів та передачу їх клієнтам у друкованому/електронному варіантах