Наші послуги

Маркетинговий супровід

У Вас актуалізувалась потреба у дослідженні своєї цільової групи? А, може, її визначенні? Сегментації ринку, вивченні конкурентного середовища, аналізу ефективності реклами чи розробці рекламної стратегії, тестуванні нових зразків упаковки тощо? Консультуванні з приводу медіапланування? Виявленні інсайтів та глибинних мотивів поведінки?
В такому випадку запрошуємо Вас ознайомитись з тим, чим ми можемо бути Вам корисними.

Сегментація ринку споживачів товарів / послуг

Результат: створення соціально-економічних, психографічних профілів цільових груп споживачів товарів / послуг.

Базується на аналізі:

 • мотивів споживання;
 • ціннісних моделей, що обумовлюють споживацьку поведінку;
 • стилів життя різних категорій споживачів;
 • соціально-демографічних профілів споживачів;
 • цінностей бренду.

Розуміючи логіку/мотивацію поведінки різних категорій споживачів та, знаючи цінності бренду, визначаємо цільові групи та/або пріоритетні ніші для виходу на ринок / розширення долі присутності.

Аналіз конкурентного середовища

Результат: визначення конкурентних переваг та специфіки позиціонування на ринку.

Базується на:

 • аналізі ризиків появи на ринку нових конкурентів;
 • аналізі ризиків появи на ринку нових товарів/послуг-замінників;
 • виявленні конкурентів та їх сегментації;
 • оцінці рівня конкурентної боротьби;
 • оцінці ресурсів конкурентів;
 • оцінці сильних та слабких сторін конкурентів;
 • оцінці власних конкурентних переваг;
 • аналізі перспектив розвитку конкурентів;
 • аналізі перспектив розвитку клієнта.

Розуміючи розстановку сил на ринку, обираємо оптимальну стратегію дій, адекватну умовам конкурентної боротьби.

Вивчення споживацьких вподобань та відстеження їх змін

Результат: корегування стратегії позиціонування, розширення цільових сегментів, формування/підвищення рівня лояльності до бренду.

Базується на аналізі:

 • особливостей споживацьких вподобань;
 • причин лояльності до продукту/послуги;
 • драйверів та бар’єрів на шляху вибору товару/послуги;
 • продуктів/послуг конкурентів;
 • продуктів/послуг-замінників;
 • маркетингових дій конкурентів;
 • характеру змін (зв’язку з соціально-демографічними, соціально-економічними, ціннісними тощо характеристиками категорій споживачів, частоти споживання, інтенсивності споживання тощо);
 • лояльності до досліджуваних брендів.

Розуміючи причини та характер змін споживацьких вподобань, оперативно реагуємо на виявлені трансформації цільового ринку.

Моніторинг якості обслуговування

Результат: підвищення рівня лояльності до бренду через систему нематеріальних стимулів.

Базується на аналізі:

 • якості товарів/послуг;
 • вартості товарів/послуг;
 • очікувань споживачів щодо якості та вартості товарів/послуг;
 • виконанні корпоративних стандартів якості обслуговування персоналом;
 • предмета «невдоволення» споживачів;
 • механізмів роботи з «невдоволенням» споживачів;
 • особливостей комунікації зі споживачем.

Знаючи як споживачі оцінюють якість обслуговування та якість товарів/послуг в цілому, підвищуємо рівень стандартів обслуговування та сприяємо формуванню позитивної комунікації компанії зі своїми клієнтами.

Тестування рекламної продукції / зовнішнього вигляду продукту / торгових точок, оцінка ефективності рекламних меседжів та рекламної продукції

Результат: розробка рекламної стратегії, визначення основ редизайну, корегування рекламної стратегії.

Базується на аналізі:

 • особливостей сприйняття аудиторією елементів рекламної продукції/упаковки/елементів бренду тощо;
 • інсайтів;
 • асоціацій споживачів із образами/ідеями/кольорами тощо елементів бренду та/або його рекламної продукції;
 • драйверів споживацької поведінки.

Розуміючи, які асоціації, емоції, думки викликають елементи бренду та його рекламна продукція, підвищуємо ефективність рекламно-інформаційних меседжів.

Аналіз образу бренду у свідомості споживачів

Результат: побудова сильного бренду, визначення основи для «відстройки» від конкурентів.

Базується на аналізі:

 • особливостей сприйняття аудиторією елементів бренду;
 • особливостей сприйняття аудиторією елементів брендів конкурентів;
 • сильних та слабких сторін брендів клієнту та конкурентів;
 • «ядра» бренду;
 • близькості цінностей бренду ціннісному базису споживачів.

Розуміння того, як ми хочемо, щоб цільова аудиторія сприймала бренд нашого клієнта, та знання того, як вона його сприймає зараз, дозволяє розвинути вигідні уявлення про бренд та посилити його позицію на ринку.

Повернутись до послуг